An Kumaw mao an sayo nga pamilya san mga naistar sa tuna na reptilya sa order Testudines. Sugad san mga pawikan, mayaon ini sira alukaha. Diurnal, o aktibo sa aga ini na mga kumaw.

Kumaw

Sa kabug'usan, an chelonian na sakob sa pawikan na sa dagat naistar ngan an makituna na kumaw.

An Chelonii or Testudines may yaon mga nabubuhi (extant) ngan extinct na mga species. An nahihibaruan na mga sinauna na pawikan nag'iedad sadton 220 milyones katuig an nakalabay [1] mao sira an giaarugi na grupo san mga reptilya ngan mas una pa san mga sinauna na grupo san mga tabili, halas ngan buaya.

An mga pawikan ngan kumaw ectotherms o na depende an temperatura sa kanra lawas san kanra ambient environment o mas kilala na cold-blooded.


Ginkaklasepa an kumaw na amniotes, sugad san iba na reptilya (upod an katamsihan) ngan mamalya. Suga san iba na mga amniotes, naginhawa an kumaw sa hangin ngan diri nabobonay sa ilarum sa tubig.

Mga kasariganIgliwat