Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli

Iginhuhubad pa ini nga pakli. Kon makabulig kamo paghubad hini, ayaw pag-alang.

WikiWiki an Wikipedya, buot sidngon hini nga bisan hin-o makaliwat hin bisan ano nga waray protektaha nga artikulo ngan mahipaskin dayon iton nga mga ginliwat ngadto hit pakli o pahina.

Iton pag-edit o pagliwat hin Wiki nga pakli masayon gad la. Ig-klik la iton "igliwat" nga tab nga aada ha igbaw (o ito sumpay nga igliwat ha tuo o ha ubos) hit Wiki nga pakli. Mahihingadto ka hin pahina nga mayda text box nga aada iton pwede maliwat nga sinurat hiton nga pahina. Kon karuyag mo la mag-eksperimento o magprobar, alayon nga buhata iton ha Sandbox; diri dinhe. Maupay nga magsurat ka hin halipot nga edit summary ha ubos hit edit box. Pwede ka gumamit hin shorthand pag-esplikar hit imo mga liwat, sugad hit nahabutang dida hit surubdan, ngan kon tapos ka na, pidlita o igklik iton preview agod makita kon ano iton itsura han imo mga liniwat. Makakita ka liwat kon ano nga mga pag-iba nga imo nahimo nga kinumpara han naha-una nga bersyon pinaagi hiton pagpidlit hit "Show changes". Kon naruyag ka han im nakita, pidlita na iton "Save" agod mahipaskin hin dayon an imo mga liwat. Ayaw "pagpirma" hin mga edit nga imo ginhimo ha mga regular nga mga artikulo (kay gintitigamnan han software kon hin-o an nagliliwat).


Pwede ka liwat magklik hiton 'Discussion' nga tab agod makita an nahaupod nga talk page, nga aada iton mga komentaryo mahitungod hit pahina tikang han iba nga nan-gagamit hit Wikipedya. Ig-klik iton "+" nga tab agod mag dugang hin bag-o nga bahin, o ig-edit iton pahina ha sugad nga paaagi nga pag-edit hin pahina nga artikulo. Kon nagliliwat ka hit mga talkpage, alayon pagpirma hiton imo mga ginliwat, (kitaa iton Wikipedya:Pirmahe an imo mga ginpaskin) ha mga talk page.Iginhuhubad pa ini nga pakli. Kon makabulig kamo paghubad hini, ayaw pag-alang. WikiWiki an Wikipedya, buot sidngon hini nga bisan hin-o makaliwat hin bisan ano nga waray protektaha nga artikulo ngan mahipaskin dayon iton nga mga ginliwat ngadto hit pakli o pahina.

Iton pag-edit o pagliwat hin Wiki nga pakli masayon gad la. Ig-klik la iton "igliwat" nga tab nga aada ha igbaw (o ito sumpay nga igliwat ha tuo o ha ubos) hit Wiki nga pakli. Mahihingadto ka hin pahina nga mayda text box nga aada iton pwede maliwat nga sinurat hiton nga pahina. Kon karuyag mo la mag-eksperimento o magprobar, alayon nga buhata iton ha Sandbox; diri dinhe. Maupay nga magsurat ka hin halipot nga edit summary ha ubos hit edit box. Pwede ka gumamit hin shorthand pag-esplikar hit imo mga liwat, sugad hit nahabutang dida hit surubdan, ngan kon tapos ka na, pidlita o igklik iton preview agod makita kon ano iton itsura han imo mga liniwat. Makakita ka liwat kon ano nga mga pag-iba nga imo nahimo nga kinumpara han naha-una nga bersyon pinaagi hiton pagpidlit hit "Show changes". Kon naruyag ka han im nakita, pidlita na iton "Save" agod mahipaskin hin dayon an imo mga liwat. Ayaw "pagpirma" hin mga edit nga imo ginhimo ha mga regular nga mga artikulo (kay gintitigamnan han software kon hin-o an nagliliwat).


Pwede ka liwat magklik hiton 'Discussion' nga tab agod makita an nahaupod nga talk page, nga aada iton mga komentaryo mahitungod hit pahina tikang han iba nga nan-gagamit hit Wikipedya. Ig-klik iton "+" nga tab agod mag dugang hin bag-o nga bahin, o ig-edit iton pahina ha sugad nga paaagi nga pag-edit hin pahina nga artikulo. Kon nagliliwat ka hit mga talkpage, alayon pagpirma hiton imo mga ginliwat, (kitaa iton Wikipedya:Pirmahe an imo mga ginpaskin) ha mga talk page.

Mga Pagbulig (Tips) hin Pagliwat hin mga artikulo ha Wikipedia

igliwat

Angay nga agsob gamiton iton paglantaw nga waray dinadapigan, kay it Wikipedya diri lugar para hiton pagwale hin mga ano-ano la nga panlantaw.Angay nga agsob gamiton iton paglantaw nga waray dinadapigan, kay it Wikipedya diri lugar para hiton pagwale hin mga ano-ano la nga panlantaw.


Igcite o igtalaan iton imo mga source agod makita ngan maipadukwag hiton mga iba an imo trabaho. Kasagaran nga mga artikulo ha Wikipedya ha yana, kulang hin mga mag-upay nga reference, ngan amo ini iton nagpapadako hiton gidako-i nga pagtipa hit Wikipedya--nga diri ini taporan nga source. Alayon pagbulig pinaagi hin pag-research hin mga online ngan pinamantalaan nga mga resource agod makabiling hin mga reference han artikulo nga imo gintatrabahoan, ngan ig-cite an mga ini ha asya nga porma, ngan ig-consider iton in-text nga citation par hin mga butang nga masukot iton debate. Waray pagkasarabot ha yana kon ano it gimaupayi nga paagi nga pagbuhat hini, pero mauruupay na la in bisan ano kaysa waray gud. Pwede ka gumamit hin in-text nga citation hin porma nga akademiko pananglitan hiton (Example, 2004 pp 22-23) o komo superscript hin footnote nga igkakada mo ha kataposan hin artikulo.

Samtang naka-display iton imo pahina, gamiton mo iton What links here pagbiling han mga artikulo nga daan nahadugtong o nahasumpay, ngan siguroon nga ngatanan hini naangay han buot sidngon nga imo ginhatag.


Gamiton mo iton Search nga button pagbiling ha Wikipedya han imo topic title (ngan posible nga mga variant), pagbiling hin mga artikulo nga nag-mensyonar hiton, ngan paghimo hin mga sumpay tikang ha ira kon naangay


Igcite o igtalaan iton imo mga source agod makita ngan maipadukwag hiton mga iba an imo trabaho. Kasagaran nga mga artikulo ha Wikipedya ha yana, kulang hin mga mag-upay nga reference, ngan amo ini iton nagpapadako hiton gidako-i nga pagtipa hit Wikipedya--nga diri ini taporan nga source. Alayon pagbulig pinaagi hin pag-research hin mga online ngan pinamantalaan nga mga resource agod makabiling hin mga reference han artikulo nga imo gintatrabahoan, ngan ig-cite an mga ini ha asya nga porma, ngan ig-consider iton in-text nga citation par hin mga butang nga masukot iton debate. Waray pagkasarabot ha yana kon ano it gimaupayi nga paagi nga pagbuhat hini, pero mauruupay na la in bisan ano kaysa waray gud. Pwede ka gumamit hin in-text nga citation hin porma nga akademiko pananglitan hiton (Example, 2004 pp 22-23) o komo superscript hin footnote nga igkakada mo ha kataposan hin artikulo.

Samtang naka-display iton imo pahina, gamiton mo iton What links here pagbiling han mga artikulo nga daan nahadugtong o nahasumpay, ngan siguroon nga ngatanan hini naangay han buot sidngon nga imo ginhatag.


Gamiton mo iton Search nga button pagbiling ha Wikipedya han imo topic title (ngan posible nga mga variant), pagbiling hin mga artikulo nga nag-mensyonar hiton, ngan paghimo hin mga sumpay tikang ha ira kon naangay

Mga "Minor" nga Edit

igliwat

Kitaa gihap Wikipedya:Minor nga edit

Kon mag-edit hin pahina, iton logged-in nga nagamit pwede maghatag hin tigaman nga iton edit, "minor". Iton mga gagmay la nga edit buot sidngon nga pagbalhin ha tama hiton mga ispeling, pag-format ngan guti-ay la nga pagbalhin hin text. Posible nga tago-on iton minor edit kon kinikita ha Wikipedya:Recent Changes. Kanan waray batasan iton pag-indicar hin dako nga pagliwat nga minor edit, labi na kon mayda ginpara nga sinurat. Kon mayda diri tinuyo nga na-indicar nga minor edit, angay ig-edat, major chang @ e.

Wiki Markup

igliwat

An wiki markup amo iton syntax nga sistema nga pwede nim gamiton pagliwat hin Wikipedya nga pakli.

Ha wala nga column hit table ha ubos, makakita ka kon ano iton mga posible nga epekto. Ha tuo nga column, makakita ka kon unanhon an paghimo hini nga mga epekto. Buot sidngon, agod mahasugad iton text han itsura ha wala, igmakinilya o igtype iton ha porma nga imo nakikita ha tuo nga column.

Bangin mo karuyag nga abrehon ini nga pahina hin lain nga dalikyatan nga tambuan (o browser window) komo reference. Kon karuyag ka magprobar nga diri ka makawasak, pwede ka mageksperimento didto ha Sandbox. Igabre iton Sandbox ha lain nga tambuan (window) o tab ngan ig-abre la ini nga pakli nga reference.

Pag-ayad han imo pagsurat -- mga bahin, mga parrafo, mga lista ngan mga linya

igliwat
Ano an itsura Ano an ginmakinilya
Mga bahin ngan mga ilarom nga bahin

Tikangi iton mga bahin hin mga header nga linya

Tigamni: Mga tag-usa nga equal sign nahatag hit gihataasi nga level heading, sugad han ngaran han pakli; ha kasagaran iton mga proyekto mayda surundon nga diri paggamit hini.


Bag-o nga bahin

Ilarom nga bahin

Ilaron han ilarom nga bahin


== Bag-o nga bahin ==

=== Ilarom nga bahin ===

==== Ilaron han ilarom nga bahin ====
Newline

A single newline has no effect on the layout.

But an empty line starts a new paragraph, or ends a list or indented part. (<p> disables this paragraphing until </p> or the end of the section)

(in Cologne Blue two newlines and a div tag give just one newline; in the order newline, div tag, newline, the result is two newlines)

You can make the wikitext more readable by putting in newlines. You might find this causes future problems -- see w:Wikipedia:Don't use line breaks for details.


A single
newline
has no
effect on the
layout.

But an empty line
starts a new paragraph.
You can break lines
without starting a new paragraph.

(The HTML tag <br> is sufficient. The system produces the XHTML code <br />.)

You can break lines<br>
without starting a new paragraph.
 • Unordered Lists are easy to do:
  • start every line with a star
   • more stars means deeper levels
 • A newline
 • in a list

marks the end of the list.

 • Of course
 • you can
 • start again.
* Unordered Lists are easy to do:
** start every line with a star
*** more stars means deeper levels
*A newline
*in a list 
marks the end of the list.
*Of course
*you can
*start again.

 1. Numbered lists are also good
  1. very organized
  2. easy to follow
 2. A newline
 3. in a list

marks the end of the list.

 1. New numbering starts
 2. with 1.
# Numbered lists are also good
## very organized
## easy to follow
#A newline
#in a list 
marks the end of the list.
#New numbering starts
#with 1.
 • You can even do mixed lists
  1. and nest them
   • or break lines
    in lists
* You can even do mixed lists
*# and nest them
*#* or break lines<br>in lists

Definition list

word
definition of the word
longer phrase
phrase defined
; word: definition of the word
; longer phrase 
: phrase defined
indenting
A colon indents a line or paragraph.

A manual newline starts a new paragraph.

: A colon indents a line or paragraph.
A manual newline starts a new paragraph.
Centered text.
<center>Centered text.</center>
A horizontal dividing line: above

and below.

If you don't use a section header, you don't get a TOC entry.

A horizontal dividing line: above
----
and below. 

Links, URLs

igliwat

More information at Help:Link

igliwat

General notes:

 • Enclose the target name in double square brackets -- "[[" and "]]"
 • First letter of target name is automatically capitalized
 • Spaces are represented as underscores (but don't do underscores yourself)
 • Links to nonexistent pages are shown in red -- MediaWiki User's Guide: Starting a new page tells about creating the page.
 • When the mouse cursor "hovers" over the link, you see a "hover box" containing...
What it looks like What you type
Basic

Sue is reading the official position (or Official positions).

Sue is reading the 
[[official position]]
(or [[Official position]]s).
Interwiki linking

A link to the page on another wiki (e.g. the same subject in another language)

*For more info see [[m:Help:Interwiki linking]].
*[[:fr:Wikipédia:Aide]].
Section of page

If the section doesn't exist, the link goes to the top of the page

*[[List of cities by country#Morocco]].
*[[List of cities by country#Sealand]].

piped link

Use a pipe "|" to create a link label:

*[[Help:Links|About Links]]
*[[List of cities by country#Morocco|
Cities in Morocco]]

"blank" pipes hide stuff:

After you save, the server automatically fills in the link label.

*In parentheses: [[kingdom (biology)|]]. 
*Namespace: [[Wikipedia:Village pump|]].
Links to nonexistent pages

The weather in London is a page that doesn't exist yet.

 • You can create it by clicking on the link.
 • Have a look at how to start a page guide and the naming conventions page for your project.
[[The weather in London]] is a page
that doesn't exist yet.
Link to yourself

You should "sign" your comments on talk pages:

Your user name: Karl Wick
Or your user name plus date/time: Karl Wick 08:10 Oct 5, 2002 (UTC)

The server will fill in the link after you save.

You should "sign" your comments on talk pages:
: Your user name: ~~~
: Or your user name plus date/time: ~~~~
Redirect

one article title to another with this special link.

#REDIRECT [[United States]]
"Magic" links
ISBN 0123456789X
RFC 123
Media links

To include links to non-image uploads such as sounds, use a "media" link.
Sound


[[media:Sg_mrob.ogg|Sound]]
Dates

Use links for dates, so everyone can set their own display order. Use Special:Preferences to change your own date display setting.

[[July 20]], [[1969]], [[20 July]] [[1969]]
and [[1969]]-[[07-20]]
will all appear as 20 July-1969 if you set your date display preference to 1 January 2001.
Special pages

"What links here" and "Related changes" can be linked as:
Special:Whatlinkshere/Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli and Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli

[[Special:Whatlinkshere/
Help:Editing]] and
[[Special:Recentchangeslinked/
Help:Editing]]
igliwat
Nupedia, [1]
[http://www.nupedia.com Nupedia],
[http://www.nupedia.com]
Or just give the URL: http://www.nupedia.com.
 • In the URL all symbols must be among: A-Z a-z 0-9 ._\/~%- &#?!=()@ \x80-\xFF. If a URL contains a different character it should be converted; for example, ^ has to be written ^ (to be looked up in ASCII). A blank space can also be converted into an underscore.
Or just give the URL:
http://www.nupedia.com.

Images, video, and sounds

igliwat

See also: Help:Image, Images_and_other_uploaded_files

What it looks like What you type
In-line picture
 
 • For many projects, only images that have been uploaded to the same project or the Commons can be used. To upload images, use the upload page. You can find the uploaded image on the image list
A picture: [[Image:Wikipedia-logo-v2-war.svg]]

or, with alternative text (strongly encouraged)

[[Image:Wikipedia-logo-v2-war.svg|
Wikipedia - The Free Encyclopedia]] 

Web browsers render alternative text when not displaying an image -- for example, when the image isn't loaded, or in a text-only browser, or when spoken aloud. See Alternative text for images for help on choosing alternative text. See Extended image syntax for more options. There is more information on resizing and other formatting tricks.

Other ways of linking to pictures
[[:Image:Wikipedia-logo-v2-war.svg]]
[[media:Wikipedia-logo-v2-war.svg|Wikipedia]]
Other Media Links -- Video and Sounds

Use a "media" link: Sound
There is More information on other media types.

[[media:Sg_mrob.ogg|Sound]]

Text formatting -- controlling how it looks

igliwat
What it looks like What you type

Emphasize, strongly, very strongly. (These are double and triple apostrophes, not double quotes.)

''Emphasize'', '''strongly''',
'''''very strongly'''''.

You can also write italic and bold. This is useful in mathematical formulas where you need specific font styles rather than emphasis.

F = ma

(The difference between these two methods is not very important for graphical browsers, so most people ignore it).

You can also write <i>italic</i> and <b>bold</b>.
This is useful in mathematical formulas where you 
need specific font styles rather than emphasis.
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
A typewriter font, sometimes used for technical terms.
A typewriter font, sometimes used for 
<tt>technical terms</tt>.
You can use small text for captions.
You can use <small>small text</small> 
for captions.
You can strike out deleted material

and underline new material.

You can <strike>strike out deleted material</strike>
and <u>underline new material</u>.
Subscript: x2

Superscript: x2 or x²

Most browser have an easier time formatting lines with &sup2; than with <sup>2</sup>

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hectare = 1 E4 m²

Subscript: x<sub>2</sub>
Superscript: x<sup>2</sup> or x&sup2;
&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2;/J m.

1 [[hectare]] = [[1 E4 m&sup2]]

Spacing things out -- spaces and tables

igliwat
Using non-breaking spaces

x2    ≥    0 true.

<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;
&nbsp;&ge;
&nbsp;&nbsp;0 true.
Using Wikitext piped tables
x2 ≥0 true.
a b

See templates Template:hs1, Template:hs, and Template:vs for more examples

{||-
|<i>x</i><sup>2</sup> 
| width=20px | || width=20px | ≥0 || true.
|-
| a || || b
|}

See Help:Table for more information

Igpakita la kon ano an ginmakinilya

igliwat

<nowiki> and <pre> tags can tell the server and the browser to display things as you typed them.

Example

arrow →

italics link

arrow &rarr;

''italics''
[[link]]
<nowiki>
 • interpret special characters
 • don't interpret special wiki markup
 • reformat text (removing newlines and multiple spaces)

arrow → ''italics'' [[link]]

<nowiki>
arrow   &rarr;

''italics''
[[link]]
</nowiki>
<pre>
 • interpret special characters
 • don't interpret special wiki markup
 • don't reformat text
arrow   →

''italics''
[[link]]
<nowiki><pre>arrow   &rarr;

''italics''
[[link]]
</nowiki>
leading space
 • interpret special characters
 • interpret special wiki markup
 • don't reformat text
arrow   →

italics
link
 arrow   &rarr;

 ''italics''
 [[link]]
preformatted text
IF a line of plain text starts with a space
 it will be formatted exactly
  as typed
 in a fixed-width font
 lines won't wrap
ENDIF
this is useful for:
 * pasting preformatted text;
 * algorithm descriptions;
 * program source code
 * ASCII art;
 * chemical structures;

WARNING If you make it wide, you force the whole page to be wide and hence less readable. Never start ordinary lines with spaces.

(see also below)
 IF a line of plain text starts with a space
 it will be formatted exactly
  as typed
 in a fixed-width font
 lines won't wrap
 ENDIF
 this is useful for:
 * pasting preformatted text;
 * algorithm descriptions;
 * program source code
 * ASCII art;
 * chemical structures;
typewriter font

arrow →

italics link

<tt>arrow   &rarr;</tt>

<tt>''italics''</tt>
<tt>[[link]]</tt>
Show special character codes

&rarr;

&amp;rarr;
Comments

The text between here and here won't be displayed

The text between '''here'''
<!-- comment here -->
'''and here''' won't be displayed

Complicated mathematical formulae

igliwat

   

<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>


Ispisyal nga mga agi

igliwat

Mga Umlaut ngan acento: (Kitaa an MediaWiki User's Guide: Creating special characters)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


è é ê ë ì í

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute;
&ucirc; &uuml; &yuml;

Punctuation:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • - – —

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; - &ndash; &mdash;

Mga simbolo komersyal:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Mga Griyego nga agi:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Math nga mga agi:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔ ↑

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; 
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr; &uarr;

Including another page -- transclusion and templates

igliwat

It pagbalhin hin transcluded nga file mabalhin hit tagsatagsa nga file nga na-trasclude hini.

transclusion
upod an mga sulod han iba nga pakli ngadto han karon nga pakli.
{{:Transclusion Demo}}
template

A special kind of page designed for transclusion. These pages are found in the Template: namespace Templates can even take parameters. When you edit a page, all the templates used on the page are listed below the edit box.

This is underlined
{{Title|hovertext|This is underlined}}