Urohan nga surodlan

Iton Urohan nga surodlan in larabogon hin baya hin mesay nga gintutugotan nga maglaraylaray ha balay pero diri permi nakakagawas pag-uro.

Litter box.jpg