An tradisyon mayda komunidad usa han mga kostumbre hini an pagpasa hin kultura tikang hin kaaram ngadto hin henerasyon.