Theropoda, amo an suborder san bipedal na saurischia na dinosaur, ug usa na clade na ginbubug'os san suborder ngan an mga descendants san ginsiring na suborder kaupod na an mga moderno na katamsihan. An mga Dinosaur na kabilang san Theropoda amo an mga carnivorous, kudi may'ada pipira na myembro san theropod nag-evolved na maging herbivore, omnivore, ngan insectivore. Una na nagkaguwa an mga theropod sadton Carnian age san Triassic Period mga 230 milyon katuig an nakalabay. Sadton Jurassic, nag-evolve an tamsi gikan sa usa na ditoy na coelurosauria na theropod, ngan may'ada na yan malahos 10,000 na living species.

An mga features na nagdudugtong san theropod dinosaurs sa katamsihan amo an furcula (wishbone), air-filled na tul'an, paglumlum san bonay, ngan sa coelurosaurs, an barahibo.