Talaba, mga hayop na myembro san bivalve mollusca na mahihiagian sa dagat og sa mga brackish habitats. Ginkakaon an talaba mapahilaw o luto. May'ada mga kalse sin talaba naginpapatubo para san ira perlas sugad san pearl oyster.

mga klaseIgliwat

An mga talaba amo an myembro san pamilya Ostreidae. Ini an mga ginkakaon na talaba na sakob naman san genera na Ostrea, Crassostrea, Ostreola, ngan Saccostrea.

An Pearl oyster diri tunay na talaba, myembro an pearl oyster san lain na pamilya, an Pteriidae.