An sulog usa nga katupngan ha dagat, agsob matab-ang nga tubig, pakombinado ha hulog-bug-át kalawdan, o usa gihap ka gulfo. Nahiluag ini pina-agi hin pagpuwersa han bulan nga adlaw mga rotasyon ha kalibutan.