Hi Menmaatre Seti I in usa nga Pharaoh han Bag-o nga Ginhadian han ika napulo kag-siyam nga dinastiya han Ehipto, an anak nira Ramesses I ngan Reyna Sitre, ngan an amay ni Ramesses II.