Septuaginta

An Septuaginta in paghubad han Hinebreo nga bibliya ngan iba nga mga may pagkahisumpay nga teksto pakadto ha Koine nga Griyego.

Codex Vaticanus (1 Esdras 1-55 to 2-5) (The S.S. Teacher's Edition-The Holy Bible).jpg