An Senado han Pilipinas an hataas nga kapulungan han Kongreso han Pilipinas. An mga miyembro hini gintatawag nga Senador.