Romulus ngan Remus

Ha Romano nga mitolohiya, hira Romulus ngan Remus in karuha nga magbugto, ngaduha kilalado gintukod nga syudad han Roma.

0 Lupa Capitolina (2).JPG