Pierre-Auguste Renoir

Hi Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) in usa nga Franses nga man-aarte.