An Pagbahin han Polonya o Pagbarabhin han Polonya-Lithuania nga Komonwelt nahitabo han uruurhi nga katunga han ika 18 siglo ngan nahuman han pagtukod han Polonya-Lithuania nga Komonwelt. An pagtunga ginhimo han Imperyo han Rusya, Ginhadian han Prussia ngan Habsburg Austrya nga ginbahin an mga katunaan han komonwelt ha ira kalugaringon. An tutulo nga pagbahin nanhitabo han:

   * An syahan nga pagbahin: Agosto 5, 1772.
   * An ikaduha nga pagbahin: Enero 23, 1793 (kun diin waray bumulig dinhi an Austrya).
   * An ikatulo nga pagbahin: Oktubre 24, 1795.  Nawara an talwas nga nasod han Polonya ha ini nga pagbarabhin.