Ito misil in usa ka lugaring nga nalatos nga pan-gera nga gamit.

V-2 lift-off.jpg