Mga Basahán han mga Kahadián

libro han Biblia ano pagburod duha mga basahon: 1 Mga Hadi: 22 mga kapitulo; 2 Mga Hadi: 25 mga kapitulo

An mga Basahán han mga Kahadián usa nga serye hin mga libro han Dáan nga Ginsabutan.