An meteoroyd, danay gintatawag nga gudti nga mga kalarakan, amo an mga pagbato ha planeta nga nalibot ha kalibotan, labi na aada ha surusulod han Sistema Solar; mas gutiay hira ha mga atmospera pero mas durudako kaysa ha mga asteroyd.