An meditasyon in paglabay han "naghuhunahuna" nga hunahuna, ngadto ha mas hilarom nga kahimtang hin pagpahuway o kaburut-on.