An meditasyon in paglabay han "naghuhunahuna" nga hunahuna, ngadto ha mas hilarom nga kahimtang hin pagpahuway o kaburut-on.

Seated Iron Vairocana Buddha of Borimsa Temple(장흥 보림사 철조비로자나불좌상).jpg