Hi Maria Magdalena an usa ha napulo kag duha nga Kristohanon. Ginkikita hiya han Jesus nga amo an ira syahan nga bag- o nga Ginsabutan.