"Lipaypay" nangangahulugang "Hindi ko alam" (likha ni David)

Halimbawa:

Hindi ko alam kung bakit kung ano ano ang naiimbento ni David. HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA XD

KA"lipay"AN (Iningles:Laughter) (Pambansa:Kasiyahan) KA"talwas" AN