Hi Leon Trotsky (Oktubre 26 - Agosto 21, 1940) usa ka Rusyano nga rebolusyonarayo ngan politikal nga teyoretiko.