An kinaiyahon o kinaiya amo in daan na nga ada nga pamatasan (pamatasan nga waray mahibar'an o mabalhin han kalibongan), kina-iha, o kahimo hin tawo.