Kantidad hin pagbalyo

Ha larangan han pananalapi, an exchange rate o kantidad hin pagbalyo an kantidad kun diin an usa nga salapi mababalyo ha iba. Senesering liwat ini nga balor han usa ka nasod nga salapi ha relasyon ha iba nga salapi. Pananglitan, an exchange rate han pagbalyo han bangko in nagkakantidad hin 114 yen han Hapon ngadto ha dolyar han Estados Unidos in may kasirigngon nga ¥114 an mababalyo ha tagsa US$1 o an US$1 in puydi mabalyuan hin ¥114 kada usa.