Judas Iscariot

Diri ini angay ikalipat ha Judas Tadeo.
Para hin iba nga mga kagamit han Judas (pansayod), pakadto ha Judas (pansayod).

Judas Iscariot in usa ka disipolo ngan usa ha orihinal nga dose nga apostoles ni Jesucristo.

The-Last-Supper-large.jpg