Hi John Wycliffe (c. 1328 – 31 Disyembre 1384) usa nga paghubad, teyologo nga Ingles ngan repormador, padi nga nagtukod nga seminaryo ha propesor han Unibersidad han Oxford.