bg Родният език на този потребител е български.
pl Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.