Gahum nga Axis

An Gahum nga Axis (Iningles: Axis powers) amo an aragway militar han mga may alyansa nga pag-away ha Ikaduha nga Gera han Kalibotan nga laban ha pagalyado.