An feudalism in sistema hin pagorganisa han sosyudad palibot ha relasyon nga nakukuha tikang ha pagkapot hin katunaan ha pagbalyo hin serbisyo o trabaho.

Louis I of Naples - Order of the Knot.jpg