Espektro elektromagnetiko

An Espektro elektromagnetiko in listahan han ngatanan nga posible nga frequensidad han radyasyon elecktromagnetiko.