Encephalitis

An encephalitis in usa nga inplamasyon han utok ha panhuhubag hit sintoma nga may kahilabotan ha sakit han ulo, hiranat ngan konfusyon nga magsuka.

Hsv encephalitis.jpg