An Ebanghelyo in urhi nga ika-usa gatostuig nga libro nga paghubad han Bibliya. Upat ebanghelyo nga Bga-o nga Ginsabutan ha Mateo, Marcos, Lucas nga Juan.