Hi EBay in usa nga Amerikano nga multinasyonal nga korporasyon ha websayt ni gintukod hadton San José, California han Septyembre 3, 1995.

EBay logo.svg