Hi Donato Bramante (1444 – 11 Marso 1514) in usa nga Italyano nga arkitekto.