An Diwali an kanan Hindu pista hin mga suga o kalamragan, usa nga pansalin-urog kada kat-laya ha norte nga hemisfero. Usa ha gibantogi nga pista han Hinduismo, an Diwali nagsisimbolo han ispirituwal nga pagdaog han kalamragan ngadto ha kasisidman ngan hibaro ngadto ha waray aram.

The Rangoli of Lights.jpg