An Dimunyu usa ka salbahe na katawhan han sobrenatural sa mga isturya ha mitolohiya ngan relihiyon. An mga dimunyu an kaaway hin mga Ginoo ngan mga anghel ha mitolohiya. Hira an nagpapakalat hin kayawaan ha kalibutan ngan nagsusulay han mga tawo padulong ha tanan na karautan. Ginsusunod nira an mga sugo hin Panulay nga itagyab an katawhan ha kaupayan ngan kabuotan. Hira an nagdadara hin sakit ngan pagkasimok ha sankatawhan[1]

Manunulay ka!
Usa ka imahe na napakita hin mga panulay kaaway an mga anghel

An "Dimunyu" na tawag kay nagtikang ha kadaan na Griyego na daimōn na karuyag signgun "makagarahum na espirito." Tikang ini liwat ha Griyego na daiesthai na karuyag signgun "pagbulag." [2]

Gintikangan igliwat

Griyego igliwat

An konsepto hin dimunyu una nahimo ha Hellenistiko na panahon hin mga Griyego ha mga epiko ni Homer. Iba an ira dimunyu ha dimunyu han yana. An mga dimunyu hin Griyego an gahum na nagbubulig ha tawo na maabot an ira kapalaran. Ginsiring ni Hesiod, usa ka tagasiday, na usa ka tawo an dimunyu na nahimong imortal pagkatapos han iya pagkamatay. Ginhatagan ini hin mas damo na detalye ni Plato. Una, hira an mga anak hin Ginoo na iya tagtungod ha mga tawo(Epinomis 984E). Ikaduha, mga ispirito hira na nabantay ha mga siyudad ngan tawo(Phaedo 107D; Republic 617D; Statesman 271D, 272E). Urhi, ini an pinakahitaas na baraang gahum na maaabot hin usa ka tawo.[3]

Tinambay: Trese 13

  1. http://www.mythencyclopedia.com/Cr-Dr/Devils-and-Demons.html
  2. https://www.merriam-webster.com/dictionary/demon
  3. http://theparanormalpastor.blogspot.com/2011/03/what-is-demon.html