David in obra maestra han Iskultura Renasimyento nga hinimo ha butnga han tuig 1501 ngan 1504 , ni Italyano nga man-aarte nga hi Michelangelo.