Ha Greko nga mitolohiya, hi Chronos in san-o kan Socrates nga buhat pilosopiya nga ginsisiring nga personipikayon hin oras.

Chronos,sleeping on Wolff grave-ME fec.jpg