Charles T. Hinde

Hi Charles T. Hinde (Hulyo 12, 1832 – Marso 10, 1915) in usa nga negosyante.

Captain Charles T. Hinde.jpg