Casey Kasem

Hi Kemal Amin "Casey" Kasem (April 27, 1932) in usa ka aktor nga British.

Kasem, 1989