An baybayin usa nga kadaan nga Pilipinhon nga kasurat nga nagtikang ha Bramiko nga agi han India nga syuhan nahipatik ha ika-16 siglo. Padayon ini gingamit han uruunhan nga bahin han pananakop han Espanyol tubtob ini nasaliwanan han Latin nga abakadahan.