Basahán han mga Pagnguyngoy

ikakaruhaan ikalima libro han Biblia, kompwesto han 5 mga kapitulo, ano igsumat kasaysayan han Jeremías

An Basahán han mga Pagnguyngoy usa nga libro han Dáan nga Ginsabutan.