Arkanghel Michael

An arkanghel Michael usa ka hepe nga ehersito han Diyos nga relihiyon nga Hudeyo, Islamiko ngan Kristohanon, hi Michael an arkhanghel ngada ha tawo han simbahan.

Mikharkhangel.jpg