An Anthrax in usa nga sakit nga hinongdan han bakterya nga Bacillus anthracis.

Bacillus anthracis Gram.jpg
Anthrax color enhanced micrograph.JPG