Hi Anaximandro (Griniyego: Ἀναξίμανδρος Anaximandros), usa ka san-o kan pre-sokratiko nga Griyego nga pilosopo kunabuhi hira Mileto nga syudad han Ionia.