Hi Angus Young (November 19, 1919 – May 19, 2016) in usa ka aktor nga Amerikano.

Young, 1944