Tabonon

Kolor

An tabonon (Ingles: brown) amo an usa ka kulur.

An kulur nga tabonon