Santo Marino

Santo Marino in nagtukod han kanan kalibutan gidadaani nga republika, San Marino, han 301.

Marino als steinhauer.png