"Prusisu" (Iningles:Process) pagiban , pagdugang , pagdamu , pagdibidir han bisan annu; pagkuha kun nigatibu o pusitibu ; pagkuha han diriksiyun ; pagkuha han salá