An pagkakaiba han mga rebisyon han "Calbayog"

60 bytes removed ,  2 months ago
== Mga Pasyadahan ==
 
===='''Katedral nira San Pedro ngan Pablo'''====
An Katedral nira San Pedro ngan Pablo (Iningles: ''Sts. Peter and Paul Cathedral'') kay gin-tukod sadto na 1800s na amo naging sentro na simbahan san bag-o na Diocese san Calbayog<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Diocese_of_Calbayog</ref> sadtong 1910. Ginkilala nga pinakaharandon nga simbahan san Samar an Katedral nira San Pedro ngan Pablo kay gin-tukod tas gin-upay san pag-agi san mga kapanuhan. An simbahan ay may halo nga daan tas bag-o nga materyales. An daan nga simboryo (dome) pati na an madakmol nga pader an amo nala nahibilin sadto pa san pinaka orihinal nga simbahan sadto san panahon san Espanyol. An pag impluwensiya san Espanyol ay nag kaada sin epekto san aton klase nga pag tukod yana. An mga materyales nga gin-gamit tikang pa sa Malajog.
 
===='''Nijaga Park'''====
An Nijaga Park an pinakadako-i nga pasyadahan san siyudad. Gin-ngaran an Nijaga Park tungod san lokal nga bayani nga si Benedicto Nijaga. Makikit-an an Nijaga Park dapit sa may salog nga nagtutunga san bungto tas an mga barangay san Calbayog. Mayda liwat makikit-an nga replica san Bangon Falls tapos an monumento san aton bayani nga si Jose Rizal ay makikit-an liwat sa Nijaga Park.
 
===='''Sacred Heart (Julio Cardinal Rosales) Plaza'''====
Tabok san simbahan nga Katedral nira San Pedro ngan Pablo ay makikit-an an Sacred Heart Plaza harani sa balay sin siyudad. Ini nga plaza aada an imahe san Sacred Heart (Sagrado o Baraan nga Kasingkasing) kun diin nahihinabo danay an mga banal o baraan nga panitabo. Ika-Nobyembre san 2013 nagkaada an plaza usa nga fountain sa butnga mismo it lugar nga may maupay nga dekorasyon sa iyang palibot.
 
===='''Calbayog Zipline and the Malajog Ridge Nature Park'''====
An Calbayog Zipline an usa sa pinakamaupay na dapat pasyadahan kay amo ini an zipline na natabok ka sa gutiay na isla na makikit-an sa tabok san Malajog Beach. Matikang san usa na bundok san Malajog matabok san dagat pakadto sa isla kasunod sito an musakay san baluto pabalik sa pampang. An Malajog Ridge Nature Park naman ay dida nakatukod sadto an daan na simbahan na ginhimo gamit san bato nga an ngaran St. Peter and Paul Basilica (kun igbinisaya Basilika nira San Pedro ngan Pablo) san Calbayog.
 
===='''Guinogo-an Cave'''====
Makikit-an sa Barangay Longsob sa distrito san Oquendo, 30 ka-minutos na byahe pakadto Cabugawan tas mubaktas 50 ka-minuto pakadto sa lungib.
 
===='''Mapaso Hot Spring'''====
Makikit-an sa Barangay Rizal II sa distrito san Oquendo, 30 ka-minutos na byahe tapos 15 ka-minutos na pagbaktas pakadto. Damo pokot (fresh crustaceans) an makikit-an didto tungod san mataas nga temperatura san tubig.
 
===='''Bangon-Bugtong Falls'''====
Usa sa pinaka-aram na busay san Calbayog kay an Bangon-Bugtong Falls na makikit-an sa Barangay San Joaquin. An Bangon Falls ay usa sa mga kilala at maupay na pasyadahan sa tanan na busay san siyudad tungod san iya mala-dakila na itsura labi na an mahagkot na tubig na naagos sa igbaw san bundok. Diri la na usa ini siya na maupay pasyadahan, amo liwat an gin-kukuhaan siyahan na pangabuhi san mga taga didto.
 
===='''Tabokno Falls'''====
Makikit-an sa Barangay Cagbayang san Oquendo District, usa ka oras nga byahe tikang sa siyudad tas 40 ka-minuto na pagbaktas.
 
===='''Danao Cave'''====
Makikit-an sa Danao, katorse kakilometro pakanluran san siyudad san Calbayog. Urogan damo makikit-an nga klase san halas pati mga paniki.
 
===='''Pan-as Falls'''====
Makikita sa Barangay Pilar, usa ka oras nga byahe tikang siyudad tapos usa pa ka oras nga pagbaktas pakadto. Usa liwat ini nga pangunahing source san mga taga didto gamit sa ira pan adlaw adlaw na pamumuhi.