An pagkakaiba han mga rebisyon han "Hermosa, Bataan"

Tanging hangad ko'y mapaglingkuran ka
 
==Paanano Nahi-agian an Ngaran nga Hermosa==
==Legend==
 
An grupo san mga Espanyol una nahi ngadto sa Hermosa, napausa ngan nagyagyakan, "Que Hermosa! Que Hermosa!, san nakit-an nira an mahuhusay nga babayi nga may halaba mag-igtom nga buhok naglalaba ug naparigo hirani sa ilog. An mga lalaki nga may kaupod nga ira bugto nga babayi gin-utro an ginyakan san Espanyol. San umuli na sira, gin-inutro na liwat nira an ira nabatian. Usa na liwat nga grupo an kumada ginpaki-ana nira an ngaran. Diri sira naabat asya nagyakan sira,"Hermosa, Hermosa". Mao adto an pagkahi-agi san ngaran nga Hermosa.
A group of Spaniards first came to this place, surprised and amazed they exclaimed, "Que Hermosa! Que Hermosa!, when they saw some pretty maidens with long, black hair washing clothes and bathing in the brook. The boys who accompanied their sisters repeated what they heard from the Spaniards and upon returning home they repeated again and again what the Spaniards exclaimed. When the next group of Spaniards visited the place, they asked for its name. The folks didn't understand Spanish but answered "Hermosa, Hermosa". And that was how Hermosa got its name. Another version was that "Llana Hermosa", meaning beautiful plain of white flowers was the original name of this town. When the province was created, the town was formally named Hermosa, a name that fits the place not only due to the plain's white flowers but more so to the beautiful maidens and places that abound the town.
 
Usa pa nga bersyon, mao an,"Llana Hermosa", an karuyag signgon maupay nga bugsag nga 'flowers'.
 
==Istorya==
Anonymous user