An nerve usa ka sirado, baga-cable nga binutok hin mga axon ha Peripheral nga sistema nerbyosa. Iton usa ka nerve nakakahatag hin komon nga aragian makapagpadangat para han mga electrochemical nerve impulse ha kada axon tipakadto ha mga peripheral nga organo.

Nerve ha kamot (nakadarag)